Cabhair

You can enter multiple filters, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5239 results in Billí agus Achtanna

5239 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 53 de 262

Show: 20 per page

11 Beal 2011
Lapsed

An Bille um Chiontuithe Spíonta 2011

Uimh. 15 de 2011

22 Samh 2011
Defeated

An Bille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Uimh. 2), 2011

Uimh. 14 de 2011

10 Beal 2011
Defeated

An Bille Toghcháin (Leasú) (Síntiúis Pholaitíochta), 2011

Uimh. 13 de 2011

2 Lún 2011
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011

Uimh. 24 de 2011

An Bille um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú) (Uimh.2), 2011

Uimh. 12 de 2011

28 Feabh 2011
Lapsed

Bille an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011

Uimh. 11 de 2011

10 Márta 2012
Enacted

An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú), 2012

Uimh. 7 de 2012

An Bille um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú), 2011

Uimh. 10 de 2011

26 Ean 2011
Lapsed

An Bille fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (Leasú), 2011

Uimh. 9 de 2011

6 Feabh 2011
Enacted

An tAcht Airgeadais, 2011

Uimh. 6 de 2011

An Bille Airgeadais, 2011

Uimh. 8 de 2011

2 Aib 2012
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann), 2012

Uimh. 11 de 2012

An Bille um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann), 2011

Uimh. 7 de 2011

16 Noll 2010
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Scéimeanna Coimeádta Éarlaise), 2011

Uimh. 6 de 2011

21 Ean 2011
Enacted

An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2011

Uimh. 1 de 2011

An Bille um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2011

Uimh. 5 de 2011

10 Ean 2011
Lapsed

An Bille um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011

Uimh. 4 de 2011

27 Aib 2011
Enacted

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2011

Uimh. 7 de 2011

An Bille um Thrácht ar Bhóithre, 2011

Uimh. 3 de 2011

2 Lún 2011
Enacted

An tAcht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011

Uimh. 20 de 2011

An Bille Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011

Uimh. 2 de 2011

16 Noll 2010
Lapsed

An Bille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2011

Uimh. 1 de 2011

16 Noll 2010
Lapsed

An Bille um an Athrú Aeráide 2010

Uimh. 61 de 2010

21 Noll 2010
Lapsed

An Bille um Fhreagairt don Athrú Aeráide 2010

Uimh. 60 de 2010

17 Noll 2010
Enacted

An tAcht Leithreasa, 2010

Uimh. 35 de 2010

An Bille Leithreasa 2010

Uimh. 59 de 2010

21 Noll 2010
Enacted

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010

Uimh. 36 de 2010

An Bille um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán) 2010

Uimh. 58 de 2010

8 Noll 2010
Lapsed

An Bille um Leas Cúnna 2010

Uimh. 57 de 2010