Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse na talmhaíochta, bia agus mara i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Máirt, 17 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 10 Noll

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Máirt, 26 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 19 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 5 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 15 DFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 1 DFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 9 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 25 Meith

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 21 Beal

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)