Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Gnó, Fiontair agus Nuálaíocht le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse gnó, fiontair agus nuálaíochta i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Céad, 13 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 17 MFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Máirt, 11 Meith

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 21 Beal

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 8 Beal

EU Scrutiny, Joint Committee on Business, Enterprise and Innovation

EU Scrutiny, Joint Committee on Business, Enterprise and Innovation (PDF)

Máirt, 16 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 27 Feabh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Máirt, 27 Samh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Máirt, 13 Samh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Máirt, 18 MFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)