Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Is ar leasanna leanaí agus daoine óga a dhíríonn an Coiste Oireachtais um Leanaí agus Gnóthaí Óige. Téann sé i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí rialtais agus gníomhaireachtaí neamhrialtais atá i mbun oibre sa réimse sin.