Bunaíodh an Coiste chun breithniú a dhéanamh ar an Tríú Tuarascáil agus na Moltaí ón Tionól Saoránach dar teideal ‘Conas is féidir leis an Stát a chinntiú go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir le dul i ngleic leis an Athrú Aeráide’.

D’fhoilsigh an Coiste a thuarascáil, dar teideal Athrú Aeráide: Comhréiteach Traspháirtí don Ghníomhú, ar an 28 Márta 2019.

Léigh an tairiscint ón Dáil agus an tairiscint ón Seanad chun an Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhunú.