29 Márta 2020

Ainmníonn an Coiste Seanadóirí chun fónamh ar roghchoistí nó ar choistí speisialta, urscaoileann sé comhaltaí de chuid na gcoistí sin agus ceapann sé Seanadóirí in ionad comhaltaí a urscaoiltear.

Dáta a bunaíodh: 11 Iúil 2016

Dáta a lánscoireadh: 29 Márta 2020

Teach: 25th Seanad

Sonraí teagmhála na gcoistí

An Coiste Roghnóireachta (Seanad Éireann)
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Bridget Doody
(01) 618 3225                  
(076) 100 1743
Bridget.Doody@Oireachtas.ie