Scoir an Coiste seo dá chuid oibre ar lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Breithníonn an Comhchoiste um Shláinte ábhair bheartais agus rialachais a bhfuil freagracht oifigiúil ar an Aire Sláinte astu. Breithníonn sé freisin an beartas Rialtais a bhaineann le comhlachtaí atá faoi choimirce na Roinne.

Breithníonn an Roghchoiste um Shláinte Billí, tograí atá ar fáil i rún ar bith, Meastacháin ar sheirbhísí poiblí agus aon ábhair eile a dtarchuireann an Dáil iad chuig an roghchoiste.