Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Bunaíodh an Coiste chun machnamh a dhéanamh ar threonna beartais i ndáil leis na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil.

Tá an Coiste chun a thuarascáil deiridh a chur faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais laistigh de shé mhí óna chéad chruinniú poiblí agus leis sin beidh sé lánscortha.

Léigh an rún ón Dáil agus an rún ón Seanad chun an Coiste a bhunú.