Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais. Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol – Comhaltas le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse na Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Cinntí cruinnithe

Máirt, 10 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 26 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 15 DFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 3 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 16 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 5 Márta

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 18 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Déar, 6 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 6 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 18 MFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)