Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse an chultúir, na hoidhreachta agus na Gaeltachta i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Céad, 27 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Déar, 19 MFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 15 Beal

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 28 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 4 Iúil

Decision List A and B

Decision List A and B (PDF)

Máirt, 5 Noll

EU Scrutiny, Joint Committee on Culture, Heritage and the Gaeltacht

EU Scrutiny, Joint Committee on Culture, Heritage and the Gaeltacht (PDF)

Céad, 18 DFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 4 DFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)