Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Leanann an coiste sin obair na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus díríonn sé ar fhorbairt réigiúnach chothrom, ar shaincheisteanna oidhreachta agus ar na healaíona.