Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse gnóthaí eachtracha agus trádála, agus cosanta i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Máirt, 17 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 28 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 14 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 7 Feabh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 4 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 11 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 27 Meith

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 30 Beal

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 13 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Déar, 15 Samh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B ()