Breithníonn an Coiste Oireachtais um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint caiteachas, riarachán agus beartas na Roinne Cosanta agus na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus tugann sé tuairisc do Thithe an Oireachtais ina leith. Chomh maith leis sin, breithníonn sé nithe an Aontais Eorpaigh atá faoi shainchúram na Roinne.