Stop obair an Choiste tar éis dó a thuarascáil a fhoilsiú.

Tá sé mar aidhm ag an gCoiste comhaontú traspháirtí a bhaint amach ar fhís fhadtéarmach aonair chun cúram meabhairshláinte a chur i bhfeidhm agus le haghaidh threo an bheartais meabhairshláinte in Éirinn.

Déanann sé imscrúdú ar shaincheisteanna amhail comhtháthú reatha an tseachadta atáthar a dhéanamh ar sheirbhísí meabhairshláinte in Éirinn, fáil, rochtain agus ailíniú seirbhísí agus tacaíochtaí den sórt sin mar aon leis an ngá forbairt bhreise a dhéanamh ar sheirbhísí coisc agus luath-idirghabhála, go háirithe do dhaoine óga.

Tá an coiste chun a thuarascáil deiridh a chur faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais faoin 31 Deireadh Fómhair 2018.

Léigh an rún ón Dáil agus an rún ón Seanad chun an Coiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí a bhunú.