Bunaíodh an coiste speisialta seo chun athbhreithniú a dhéanamh ar impleachtaí na bhfadhbanna a bhaineann le tithíocht agus easpa dídine agus chun moltaí a dhéanamh ina leith. Bhí an chéad chruinniú dá chuid ag an gcoiste an 20 Aibreán 2016 agus d’fhoilsigh sé a thuarascáil deiridh don Dáil an 17 Meitheamh 2016.

Téigh chuig leathanach an Choiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil.