Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse tithíochta, pleanála agus rialtais áitiúil i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Déar, 9 Beal

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 20 Feabh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Déar, 31 Ean

Decision list for Schedule A

Decision list for Schedule A (PDF)

Déar, 6 Noll

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 4 Iúil

Decision List A

Decision List A (PDF)

Déar, 14 Meith

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 25 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 27 Márta

EU Scrutiny Report [Reasoned Opinion on COM(2017)753]

EU Scrutiny Report [Reasoned Opinion on COM(2017)753] (PDF)

Máirt, 27 Márta

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 21 Márta

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)