Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse tithíochta, pleanála agus rialtais aitiúil le linn an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Déar, 9 Beal

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 20 Feabh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Déar, 31 Ean

Decision list for Schedule A

Decision list for Schedule A (PDF)

Déar, 6 Noll

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 4 Iúil

Decision List A

Decision List A (PDF)

Déar, 14 Meith

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 25 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 27 Márta

EU Scrutiny Report [Reasoned Opinion on COM(2017)753]

EU Scrutiny Report [Reasoned Opinion on COM(2017)753] (PDF)

Máirt, 27 Márta

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 21 Márta

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)