Athraíodh ainm an choiste seo ar an 26 Meán Fómhair 2017 agus is é an Comhchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil anois é.

Déanann an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil breithniú ar chaiteachas, riarachán agus beartas na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus na gcomhlachtaí faoi choimirce na roinne agus tugann sé tuairisc do Dháil Éireann ina leith. Tagann reachtaíocht agus ábhair de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an roinn agus lena cuid comhlachtaí faoi shainchúram an choiste freisin.


Athraíodh ainm an choiste ón gComhchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2016.