Déanfar liosta anseo de na doiciméid go léir a fuarthas le déanaí ó fhinnéithe agus ó fhreastalaithe, mar aon le tuarascálacha a fhoilsíonn an coiste go tráthrialta

Ráitis oscailte agus aighneachtaí

Luan, 15 Iúil

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna (PDF)

Déar, 27 Meith

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Déar, 23 Beal

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga (PDF)

Máirt, 9 Aib

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Céad, 3 Aib

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (PDF)

Tuarascálacha

Máirt, 25 Meith

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le hIonaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge a Reáchtáil i gCeantair Ghaeltachta
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le hIonaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge a Reáchtáil i gCeantair Ghaeltachta

Máirt, 11 Meith

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge

Máirt, 5 Feabh

Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018
Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018

Céad, 4 Iúil

Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall
Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall

Máirt, 19 Meith

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017