Máirt, 2 Iúil 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 18 Meith 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 - An dul chun cinn atá déanta go dtí seo'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 21 Beal 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Tuarascáil Bhliantúil 2018 - An Coimisinéir Teanga'
Ionadaithe ó Oifig An Choimisinéara Teanga

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 9 Aib 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Márta 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Márta 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Éire, an Bhreatain agus an Eoraip'
'Na Meáin Shóisialta - Beannacht nó Mallacht?'
'An Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Feabh 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Caighdeánú ar scrúdaithe/cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí'
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Údarás um Ard-Oideachas chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 15 Ean 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

"Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Sláinte an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann"

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 18 Noll 2018

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Tusla - An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá custaiméirí'

'Cigireacht na Luathblianta agus na hIonaid Cúraim Leanaí sa Ghaeltacht'

Amharc ar an bhfíseán