Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse dlí agus cirt agus comhionannais i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Céad, 4 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 9 DFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 3 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 10 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 13 Márta

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 16 Ean

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Céad, 7 Samh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Céad, 3 DFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Céad, 11 Iúil

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Céad, 27 Meith

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)