Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Tá an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas ina fhóram do Chomhaltaí den Oireachtas, bíodh siad ina mball de pháirtí ar bith nó ná bíodh, mar ar féidir leo ionchur fiúntach a chur le reachtaíocht thábhachtach agus le réimsí beartais a mbaineann an-tábhacht leo. Déanann sé breithniú ar bheartas i réimse an cheartais, i réimse na slándála, i réimse an smachta reatha agus i réimse an chomhionannais.