An chéad chruinniú eile:

Nuashonraithe go deireanach - 27 Beal 2019, 10.24

Níl aon chruinnithe sceidealaithe don Choiste seo ar fáil faoi láthair.

Breithníonn an Coiste um Nós Imeachta nithe a bhaineann le nós imeachta agus molann sé míreanna breise i mBuan-Orduithe Dháil Éireann nó aon leasuithe orthu. Breithníonn sé freisin pribhléidí na gComhaltaí agus tuairiscíonn sé ina dtaobh, de réir mar a iarrtar agus nuair a iarrtar.

Dáta a bunaíodh: 1 Ean 2017

Teach: 32nd Dáil

An Fochoiste um Athleasú na Dála

Breithníonn an Fochoiste um Athleasú na Dála nithe a bhaineann le nós imeachta, molann sé athruithe ar Bhuan-Orduithe, déanann sé maoirseacht ar nós imeacht i gcoistí agus tuairiscíonn sé ar phribhléidí na gComhaltaí.

Aithrisí a d’fhéadfadh a bheith clúmhillteach

Faoi Bhuanordú 61, má mheasann tú gur tagraíodh duit i seomra na Dála ar bhealach clúmhillteach, féadfaidh tú aighneacht a dhéanamh chuig Coiste na Dála um Nós Imeachta.

Sonraí teagmhála na gcoistí

An Coiste um Nós Imeachta (Dáil Éireann)
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Noreen Banim
noreen.banim@oireachtas.ie
(01) 618 3740
076 100 1736

Preasoifigeach:
Verona Ní Bhroinn
(01) 618 3881
(087) 2624132
verona.nibhroinn@oireachtas.ie