Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Ba le glacadh Bhuan-Ordú 107 ón Dáil a bunaíodh an Fochoiste um Athleasú na Dála.

Féach Buan-Orduithe Dháil Éireann.