Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Tá sainchúram an-leathan ar an gCoiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt ar réimsí beartais a théann i bhfeidhm ar shaol na saoránach i ngach cearn den tír. Agus é ag scáthú obair na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, breithníonn an coiste ábhair bheartais ghinearálta a bhaineann le feidhmeanna na Roinne agus tosaíochtaí beartais an Aontais Eorpaigh sa réimse.