14 Ean 2020

Is é príomhchuspóir an ghrúpa oibre teacht le chéile agus plé a dhéanamh ar ábhair a dhéanann difear do sheirbhísí do Choistí agus ar ábhair ar leas coiteann do Chathaoirligh iad. Tá sé de chumhacht aige moltaí a dhéanamh maidir le cionroinnt airgid le haghaidh comhairliúcháin agus taistil agus maidir le leithdháileadh cóiríochta le haghaidh cruinnithe Coiste.

Tionóltar an chuid is mó de chruinnithe an choiste go príobháideach. Mar sin féin, luaitear i dtéarmaí tagartha an choiste go dtiocfaidh an Taoiseach os comhair an choiste faoi dhó sa bhliain, san earrach agus san fhómhar, chun nithe a bhaineann le beartas poiblí a phlé.

Dáta a bunaíodh: 10 Márta 2016

Dáta a lánscoireadh: 14 Ean 2020

Teach: 32nd Dáil, 25th Seanad

Físeáin le déanaí

Déar, 30 Beal 2019

Grúpa Oibre na gCathaoirleach Coiste (32ú Dáil)

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Cathaoirligh Choistí maidir le beartas poiblí / Question and Answer session with Committee Chairs on public policy matters

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 10 Beal 2018

Grúpa Oibre na gCathaoirleach Coiste (32ú Dáil)

Welcome by the Chair of the Working Group
Opening statement by the Taoiseach
Question and answer session with Committee Chairmen on matters of public policy

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála na gcoistí

Grúpa Oibre na gCathaoirleach Coiste
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Charles Hearne
(01) 618 3113
(076) 100 1760
wgchairs@oireachtas.ie