Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Tagann cumhachtaí Ghrúpa Oibre na gCathaoirleach Coiste ó Bhuan-Ordú 108 de chuid Dháil Éireann agus ó Bhuan-Ordú 104 de chuid Sheanad Éireann.

Féach ar Bhuan-Orduithe Dháil Éireann agus ar Bhuan-Orduithe Sheanad Éireann