Déanann an Coiste breithniú ar ghnóthaí míchumais lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a chur chun feidhme.