Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse an fhiontair, na trádála agus na fostaíochta.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Máirt, 6 Iúil

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B ()

Máirt, 15 Noll

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A ()

Máirt, 8 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Máirt, 1 Noll

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B ()

Máirt, 3 Samh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A ()

Máirt, 20 DFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B ()

Céad, 30 MFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()