Tugtar breac-chuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Máirt, 28 MFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A ()

Máirt, 21 MFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A ()

Máirt, 14 MFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A ()

Máirt, 13 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()

Máirt, 6 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B ()