Comhlíonann an Roghchoiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann na feidhmeanna a tugadh dó leis na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, agus Buan-Ordú 121.

Is iad seo na feidhmeanna sin:
•    treoirlínte a dhréachtú agus a fhoilsiú maidir le bearta atá le déanamh ag Comhaltaí chun a chinntiú go bhfuil na hAchtanna á gcomhlíonadh acu
•    cód iompair do Chomhaltaí a dhréachtú
•    comhairle a chur ar Chomhaltaí faoi fhorálacha na nAchtanna
•    sáruithe líomhnaithe ar na hAchtanna ag Comhaltaí a imscrúdú

Féach Buan-Orduithe Dháil Éireann.