Buanchoiste is ea Coiste na Dála um Nós Imeachta agus tá a théarmaí tagartha i mBuanordú 119. I nDálaí roimhe seo, ba é an Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí an t-ainm a bhíodh ar an gcoiste.

Buanordú 71 – Pribhléid: aithrisí de chineál clúmhillteach

Má mheasann tú gur tagraíodh duit i Seomra na Dála ar bhealach clúmhillteach, féadfaidh tú aighneacht a chur faoi bhráid an Choiste um Nós Imeachta faoi Bhuanordú 71.

Caithfear d’aighneacht a dhéanamh tráth nach déanaí ná sé seachtaine tar éis an aithris a dhéanamh, nó tráth lánscor na Dála, pé acu is túisce a tharlaíonn, agus caithfidh sé a bheith de réir an Bhuanordaithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, léigh Buan-Ordú 71 agus téigh i dteagmháil leis an gCléireach don Choiste.