Bunaíodh an Coiste Oireachtais speisialta ar an 6 Bealtaine 2020 le breith a dhéanamh agus fianaise a ghlacadh ar fhreagra an Stáit ar phaindéim Covid-19.

Leagtar amach téarmaí tagartha an Choiste i Riar na hOibre Forlíontach de chuid na Dála ó Dé Céadaoin, 6 Bealtaine 2020.

The Committee published its final report and laid it before the Houses of the Oireachtas on 8 October 2020. The work of the Committee is now complete.