19 DFómh 2020

Is coiste idirthréimhseach an roghchoiste seo a bunaíodh chun cumhachtaí de chuid an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin a fhorghníomhú mar bheart eatramhach, go háirithe chun a chinntiú go gcloíonn dréacht-Achtanna reachtaíochta AE ‘prionsabal na coimhdeachta’ mar a mhínítear é faoin gConradh.

Dáta a bunaíodh: 20 Feabh 2020

Dáta a lánscoireadh: 19 DFómh 2020

Teach: 33rd Dáil

Sonraí teagmhála na gcoistí

The Committee was dissolved on 19 October 2020.
If you have any queries regarding the Committee, please email comm.sec@oireachtas.ie.