30 MFómh 2020

Is coiste idirthréimhseach an roghchoiste seo a bunaíodh chun cumhachtaí de chuid an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin a fhorghníomhú mar bheart eatramhach, go háirithe chun a chinntiú go gcloíonn dréacht-Achtanna reachtaíochta AE ‘prionsabal na coimhdeachta’ mar a mhínítear é faoin gConradh.

Dáta a bunaíodh: 5 Márta 2020

Dáta a lánscoireadh: 30 MFómh 2020

Teach: 33rd Dáil

Sonraí teagmhála na gcoistí

Rinneadh an Coiste a lánscor an 19 Deireadh Fómhair 2020.
Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gCoiste, seol ríomhphost chuig comm.sec@oireachtas.ie.