Leanann an Coiste obair na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Spóirt, Gaeltachta agus Meán, ag díriú ar na réimsí seo a leanas atá faoi shainchúram na Roinne: turasóireacht, cultúr, na healaíona, spórt agus na meáin.

Athraíodh ainm an Choiste i rith théarma na Dála (an 24 Bealtaine 2021); ba é An Coiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht a bhíodh air roimhe sin. Chomhaontaigh Dáil Éireann leis an tairiscint chun ainm an Choiste a athrú ar an 21 Aibreán 2021 agus chomhaontaigh Seanad Éireann leis an tairiscint chun ainm an Choiste a athrú ar an 24 Bealtaine 2021.

Is é feidhm an Roghchoiste breithniú a dhéanamh ar Bhillí, Meastacháin agus gnó eile a chuireann Dáil Éireann faoina bhráid a bhaineann leis an Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta.

Anuas ar an obair lárnach sin, tá sé de chumhacht ag an gComhchoiste freisin breithniú a dhéanamh ar scrúdú scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil Billí agus chun breithniú a dhéanamh ar aon tuarascáil iar-achtaithe ar aon Bhille a achtaíonn Tithe an Oireachtais i ndáil leis an Roinn.