Is é príomhchuspóir an ghrúpa oibre teacht le chéile agus plé a dhéanamh ar ábhar a dhéanann difear do sheirbhísí do Choistí agus ar ábhar ar leas coiteann do Chathaoirligh iad. Tá sé de chumhacht aige moltaí a dhéanamh maidir le cionroinnt airgid le haghaidh comhairliúcháin agus taistil agus maidir le leithdháileadh cóiríochta le haghaidh cruinnithe Coiste.

Tionóltar an chuid is mó de chruinnithe an choiste go príobháideach. Mar sin féin, luaitear i dtéarmaí tagartha an choiste go dtiocfaidh an Taoiseach os comhair an choiste faoi dhó sa bhliain, san earrach agus san fhómhar, chun nithe a bhaineann le beartas poiblí a phlé.

Dáta a bunaíodh: 20 Feabh 2020

Teach: 33rd Dáil, 26th Seanad

Sonraí teagmhála na gcoistí

Grúpa Oibre na gCathaoirleach Coiste
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste
Brian Hickey

(01) 618 3113
wgchairs@oireachtas.ie