An bhfuil aighneacht scríofa á sheoladh agat chuig Coiste Oireachtais? Ar glaodh ort teacht mar fhinné nó cur i láthair a dhéanamh roimh Choiste?

Cuireann na doiciméid seo eolas praiticiúil agus treoir ar fáil ar do rannpháirtíocht le Coistí Oireachtais.

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht.

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.

Fág suas le 30 nóiméad i gcomhar slándála agus seiceáil isteach.