Cláir eolais dáilcheantair

Maidir le cláir eolais dáilcheantair Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais, tugann siad amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach ceann de na dáilcheantair.

A bhuíochas leis na cláir eolais, is féidir leat próifílí de do dháilcheantar a chruthú bunaithe ar thuairisceáin Dhaonáireamh 2016.

Is féidir leat na dáilcheantair a bhrabhsáil faoi shé théama: déimeagrafaic; obair agus stádas eacnamaíoch; líonta tí agus tithíocht; iompar; oideachas; agus teaghlaigh. Féadtar táscairí éagsúla a roghnú laistigh de gach téama ar mhaithe le sonraí a thaispeáint faoi ghnéithe áirithe de na téamaí sin. Is féidir leat mionscagadh a dhéanamh ar na sonraí agus comparáid a dhéanamh idir toghranna laistigh de na dáilcheantair. Is féidir leat graif, léarscáileanna agus cairteacha a easpórtáil.

Is fearr breathnú ar na cláir eolais dáilcheantair in Firefox nó in Chrome, ach tacaíonn gach brabhsálaí leo.

Ní mór do chomhaltaí agus d'fhoireann an Oireachtais a úsáideann Internet Explorer (IE) a socruithe brabhsálaí a choigeartú ach na treoracha seo a leanúint.

Is fearr breathnú ar na cláir eolais ar ríomhairí deisce, ar ríomhairí glúine agus ar tháibléid.

Tá na cláir eolais á bhforbairt faoi láthair agus is leagan béite é an leagan seo. Seolfaidh an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde na cláir eolais go hoifigiúil go luath in 2018.

Treoir d'úsáideoirí

Treoir d'úsáideoirí

Féach agus foghlaim faoi bhuntionscadal chláir eolais dáilcheantair na Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde a bhí bunaithe ar shonraí Dhaonáireamh 2011. Tá sonraí Daonáirimh nuashonraithe sa leagan béite de na cláir eolais ar shuíomh gréasáin poiblí an Oireachtais. Cuirfear físeán nuashonraithe ar fáil nuair a sheolfar cláir eolais 2016 go hoifigiúil go luath in 2018.

Amharc ar an bhfíseán

Cá as a dtagann na sonraí?

Faightear na sonraí is bunús leis na cláir eolais dáilcheantair ó eisiúintí na Príomh-Oifige Staidrimh i dtaobh Dhaonáireamh 2016. Tá athruithe ar na dáilcheantair de bhun Thuarascáil an Choimisiúin um Thoghlaigh, 2017: Dáilcheantair agus Toghlaigh Pharlaimint na hEorpa, le feiceáil sna cláir eolais.

Tá táscairí áirithe roghnaithe ag an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde; meastar go bpléann na táscairí sin le príomhréimsí spéise na gComhaltaí.

Séanadh

Cé go ndearnamar gach iarracht a chinntiú go bhfuil sonraí na gclár eolais ceart, tá seans ann go ndearnadh earráidí. Más mian leat aon ní a phlé linn, cuir ríomhphost chugainn.

An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is í Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais a chuireann na cláir eolais dáilcheantair ar fáil. Tugann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde seirbhísí faisnéise agus taighde do Chomhaltaí den Oireachtas.

Sonraí teagmhála

dashboards@oireachtas.ie

 

Cé go gcuireann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde fáilte roimh thuairimí agus moltaí, nílimid in ann freagra a thabhairt ar ríomhphoist aonair.