REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE DUBLIN UNITED TRAMWAYS BILL, 1924.

1. B'iad so leanas baill an ChóChoiste:—

1. The members of the Joint Committee were as follows:—

Liam Thrift, Teachta, Cathaoirleach; Seoirse MacNiocaill, Pádraig Baxter agus Tadhg O Murchadha, Teachtaí; Iarla Cill Mhanntain, Seán O Fearghail, agus Liam O Bearáin, Seanadóirí.

Deputy Liam Thrift, Chairman; Deputies Seoirse MacNiocaill, P.F. Baxter, and Tadhg O Murchadha; Senators the Earl of Wicklow, J. T. O'Farrell, and William Barrington.

2. Do bhreithnigh an Có-Choiste an Bille Dé Máirt 18 Mí na Samhna, 1924, Dé Céadaoin 19 Mí na Samhna, 1924, agus Déardaoin 20 Mí na Samhna, 1924.

2. The Joint Committee considered the Bill on Tuesday, the 18th November, 1924, Wednesday, the 19th November, 1924, and Thursday, the 20th November, 1924.

3. Tá an Có-Choiste á thuairisciú gur scrúduíodar Roimhrá an Bhille agus gur dineadh, chun sástachta dhóibh, na curtha-i-leith atá ann do chruthú; gur ghabhadar tríd an mBille agus gur dhineadar leasuithe air; agus gur leasuíodar an Teideal mar leanas: Bille dar teideal Acht chun a udarú do Chuideachta Trambhealach Aontuithe Bhaile Atha Cliath (1896) Teoranta; Seirbhísí Omnibus do sholathar agus do choinneail suas i gCathair agus i gContae Bhaile Atha Cliath agus i gContaethe Chill Mhanntain agus Chill Dara, agus Chun Achtanna airithe a bhaineas leis an gCuideachtain do leasú, agus chun cricheanna eile.

3. The Joint Committee report that they have examined the Preamble of the Bill, and that the allegations therein contained have been proved to their satisfaction; that they have gone through the Bill, and have made amendments thereunto; that they have amended the Title as follows:—A Bill entitled an Act to authorise the Dublin United Tramways Company (1896), Limited, to provide and maintain Omnibus Services in the City and County of Dublin and Counties of Wicklow and Kildare, and to amend certain Acts relating to the Company, and for other purposes.

4. Le Linn an Bhille do bhreithniú, bhí os a gcóir ag an gCó-Choiste tuairiscí ar an mBille ón Roinn Tionnscail agus Tráchtála, ón Roinn Tailte agus Talmhaíochta, agus ón Roinn Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí féseach. Chífar i bhFo-Scríbhinn A agus i bhFo-Scríbhinn B conus a deighleáladh leis na molta ón Roinn Tionnscail agus Tráchtála agus ón Roinn Tailte agus Talmhaíochta féseach. Níor mhol an Roinn Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí aon atharuithe do dhéanamh ar an mBhille.

4. In considering the Bill the Joint Committee had before them reports on the Bill from the Department of Industry and Commerce, the Department of Lands and Agriculture, and the Department of Local Government and Public Health, respectively. The manner in which the recommendations of the Department of Industry and Commerce and the Department of Lands and Agriculture have been dealt with is shown in Appendix A and Appendix B, respectively. The Department of Local Government and Public Health did not recommend any alterations in the Bill.

(Signithe)

WM. E. THRIFT,

Cathaoirleach an Chó-Choiste.

20adh Samhain, 1924.

APPENDIX A.
SETTING FORTH THE MANNER IN WHICH THE RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE REPORT OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND COMMERCE HAVE BEEN DEALT WITH.

Number of Section in Bill.

Manner in which Recommendations dealt with.

As Introduced.

As amended in Committee.

——

Section 5

Recommendation adopted.

Section 6

Section 6

Section amended to give effect to recommendation.

APPENDIX B.
SETTING FORTH THE MANNER IN WHICH THE RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE REPORT OF THE DEPARTMENT OF LANDS AND AGRICULTURE HAVE BEEN DEALT WITH.

Number of Section in Bill.

Manner in which Recommendations dealt with.

As Introduced.

As amended in Committee.

——

Section 8

New Section in pursuance of the recommendation.

Note— Copies of the Bill as amended may be had at the Private Bill Office.
Ordered to lie upon the Table.