IN COMMITTEE ON FINANCE. - VOTE 65—ARMY PENSIONS.

I move—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £145,160 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1928, chun Pinsin Chréachta, liúntaisí agus Aiscí fén Acht Arm-Phinsean, 1923, agus chun síntiúisí iolardha mar gheall ar a Riara san agus chun Pinsin d'íoc fé Acht na bPinsean Seirbhíse Mileata, 1924.

That a sum not exceeding £145,160 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1928, for Wound Pensions, Allowances and Gratuities under the Army Pensions Act, 1923, and for sundry contributions in respect of the administration thereof and to pay Pensions under the Military Service Pensions Act, 1924.

Question put and agreed to.

AN LEAS-CHEANN COMHAIRLE

took the Chair.