BETTING ACT, 1926. - APPOINTMENT OF JOINT COMMITTEE.

I beg to move:

"Go bhfuil sé oiriúnach Có-Choiste, ar a mbeidh seachtar ball den Dáil agus seachtar ball den tSeanad, do cheapa chun oibriú an Achta um Gheall-chur, 1926, do bhreithniú, agus chun a thuairisciú cadiad na leasuithe ab' fhearr a dhéanamh ar an dlí atá ann fé láthair i dtaobh gnó glactha geall.

Go mbeidh comhacht ag an gCoiste fios do chur ar dhaoine, ar pháipéirí agus ar bhreacacháin.

That it is expedient that a Joint Committee, consisting of seven members of the Dáil and seven members of the Seanad, be appointed to consider the working of the Betting Act, 1926, and to report what amendments of the existing law relating to the business of bookmaking are desirable.

That the Committee have power to send for persons, papers and records."

This matter has been already discussed in the Dáil.

Question put and agreed to.