IN COMMITTEE ON FINANCE. - VOTE 51—NATIONAL GALLERY.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £1,132 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1929, chun Tuarastail agus Costaisí an Ghailerí Náisiúnta.

That a sum not exceeding £1,132 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1929, for the Salaries and Expenses of the National Gallery.

Vote put and agreed to.