Vote 65.—Army Pensions.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £60,109 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1933, chun pinsean créachta agus Mí-ábaltachta Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntaisí agus Aisci (Uimh. 26 de 1923 agus Uimh. 12 de 1927) agus chun síntiúisi agus costaisí iolardha ina dtaobh san agus chun Pinsean Seirbhíse Mileata d'íoc (Uimh. 48 de 1924), etc.

That a sum not exceeding £60,109 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1933, for Wound and Disability Pensions, Further Pensions and Married Pensions, Allowances and Gratuities (No. 26 of 1923 and No. 12 of 1927) and for sundry contributions and expenses in respect thereof and to pay Military Service Pensions (No. 48 of 1924), etc.

Vote put and agreed to.