Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Oibriú Acht na dTithe, 1932.

D'fhiafruigh

thar ceann Risteáird Uí Mhaolchatha den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Baile-líomatáistí i n-ar chríochnuigh daoine príobháideacha, um an ladh Meitheamh, 1933, na 393 tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (b) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá ngach líomatáiste fé leith aca san.

Ós rud é gur gá táibhlí fada do thabhairt mar fhreagra ar na ceisteanna so, socróchaidh mé, le cead an Teachta, iad do chur i gcló sa Tuairisc Oifigiúil. Ba mhaith liom a rá freisin gur mí-réasúnta an t-éileamh é a iarraidh ar Roinn go bhfuil a mhalairt de chúram ar fad air eolas mar seo do chur le chéile go speisialta mar fhreagraí ar cheisteanna sa Tigh seo. Déanfad socrú feasta figiúirí de'n tsórt so, go bhfuil aon tábhacht ag baint leo, do chur le chéile gach tréimhse leith-bhliana sa bhliain airgeadais. Féadfaidh aon Teachta go bhfuil an t-eolas san uaidh é d'fhághail ach iarratas do chur ag triall ar an Roinn.

Sé seo an freagra ar an gcéad cheist:

Baile-Líomatáiste.

Tithe.

Corcaigh

17

Baile Atha Cliath

250

Luimneach

12

Portláirge

1

An Uaimh

3

Ath Luain

2

Béal an Atha

1

Béal Atha an tSluaigh

1

Brí Chualann

6

Ceatharlach

1

Clanna Caoilte

1

Droichead Atha

2

Dún Dealgan

6

Dún Laoghaire

22

Inis

7

An Ghaillimh

8

Beann Eadair

7

Cill Airne

1

Cill Ruis

3

Lios Tuathail

4

Muineachán

2

Aonach Urmhumhan

1

Sciobairín

3

Sligeach

2

Tráigh Lí

2

Loch Garman

1

Cill Mhanntáin

1

Eochaill

6

Baile Brigín

2

Droichead na Banndan

7

Beanntraighe

2

An Caisleán Nuadh

2

Tuaim

7

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Baile-líomatáistí i n-ar chríochnuigh cumainn mhaitheasa puiblí um an ladh Meitheamh, 1933, na 84 tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (b) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Baile-Líomatáiste.

Tithe.

Baile Atha Cliath

44

Caisleán an Bharraigh

6

Dún Dealgan

26

Tuaim

8

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, an 41 tigh go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

Corcaigh

16

Dún na nGall

4

Baile Atha Cliath

3

Ciarraidhe

1

Laoighis

1

Luimneach

6

Longphort

3

Muineachán

1

Roscomán

1

Tiobrad Arran (Thuaidh)

2

do.(Theas)

1

Loch Garman

2

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, an 11 tigh go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

An Clár

1

Corcaigh

3

Cill Choinnigh

1

Luimneach

1

Longphort

1

Sligeach

2

Iar-Mhidhe

1

Cill Mhanntáin

1

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, na 16 tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (d) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí

Tithe.

Corcaigh

9

Dún na nGall

1

Baile Atha Cliath

2

An Ghaillimh

1

Ciarraidhe

1

Luimneach

1

Roscomán

1

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, an 122 thigh go mbaineann Alt a 5 (1) (e) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

An Clár

5

Corcaigh

39

Baile Atha Cliath

44

An Ghaillimh

4

Ciarraidhe

1

Cill Dara

4

Laoighis

1

Luimneach

3

Lubhaidh

1

Muigheo

7

An Mhidhe

1

Muineachán

2

Roscomán

1

Sligeach

3

Tiobrad Arann (Thuaidh)

2

Tiobrad Arann (Theas)

1

Portláirge

1

Loch Garman

1

Cill Mhanntain

1

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, na 95 tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

An Clár

1

Dún na nGall

3

An Ghaillimh

3

Ciarraidhe

9

Cill Dara

1

Liathdruim

1

Laoighis

5

Luimneach

1

Muigheo

55

Muineachán

6

Roscomán

2

Sligeach

8

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, na 19 dtithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

An Clár

1

An Ghaillimh

1

Ciarraidhe

2

Luimneach

1

Lubhaidh

1

Muigheo

8

Muineachán

2

Roscomán

2

Sligeach

1

an tIomlán

19

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, na 19 dtithe go mbaineann Alt a 5 (1) (g) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

An Clár

1

Ciarraidhe

3

Cill Dara

3

Luimneach

2

Lubhaidh

1

Muigheo

8

Tiobraid Arann (Theas)

1

An tIomlán

19

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí gur ina dtaobh a toilíodh, um an 31adh Márta, 1933, leis an 821 deontas i gcóir ath-dhéanamh tighe fé Alt a 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; agus cé mhéad deontas le n-ar toilíodh i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tithe

Deontaisí gur toilíodh leo

An Cabhán

76

£2,775

An Clár

29

1,155

Corcaigh

84

3,285

Dún na nGall

16

635

Baile Atha Cliath

1

40

An Ghaillimh

52

2,055

Ciarraidhe

79

3,100

Cill Dara

30

1,140

Liathdruim

58

2,260

Laoighis

72

2,785

Luimneach

19

752

Lubhaidh

1

40

Muigheo

10

380

An Mhidhe

5

185

Muineachán

112

4,418

Ua bhFailghe

16

595

Roscomán

3

95

Sligeach

58

2,265

Tiobraid Árann (Thuaidh)

4

150

Portláirge

12

470

Iar-Mhidhe

5

200

Loch Garman

45

1,770

Cill Mhanntáin

34

1,275

An tIomlán

821

£31,825

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Baile-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um na 30adh Meitheamh, 1933, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Baile-Líomatáistí.

Tithe.

Baile Atha Cliath (Lána Mhuire)

72

Dún Laoghaire

28

Dúrlas Eile

38

Cill Choinnigh

24

Cill Ruis

24

An Ghaillimh

17

Teampall Mór

12

Ceannanus Mór

6

Cathair na Mart

3

An tIomlán

224

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Baile-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meitheamh, 1933, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Baile-Líomatáistí.

Tithe.

Baile Atha Cliath (Scéim Beggsboro')

259

Longphort

48

An Uaimh

24

Beann Eadair

8

An tIomlán

339

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30 adh Mheitheamh, 1933, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san.

Tuath-Líomatáistí.

Tithe.

Corcaigh

35

Dún na nGall

2

Baile Atha Cliath

86

Cill Dara

12

Liathdruim

3

Luimneach

1

Loch Garman

58

Cill Mhanntáin

2

An tIomlán

199

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Baile-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 31adh Mí na Nodlag, 1932, (1) an 196 tithe ag daoine príobháideacha agus (2) na 30 tithe ag cumainn mhaitheasa puiblí go mbaineann Alt a 5 (1) (a) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí i ngach líomatáiste fé leith aca san.

(1) Tithe do chríochnuigh Daoine Príobháideacha.

Corcaigh

16

Baile Atha Cliath

122

Luimneach

2

Ath Luain

1

Brí Chualainn

7

Ceatharlach

1

Cluain Meala

1

Droichead Atha

1

Dún Garbhán

1

Dún Laoghaire

5

Inis

1

An Ghaillimh

15

Beann Eadair

5

Teampall Mór

1

Dúrlas Eile

3

Tráigh Lí

2

Cathair na Mart

5

Loch Garman

1

Mainistir na Buaille

1

Cill Chaoidh

1

Tuaim

2

(2) Tithe do chríochnuigh Cumainn Mhaitheasa Puiblí.

Baile Atha Cliath

27

Beann Eadair

2

Nás na Ríogh

1

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfadh sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 31adh Mí na Nodlag, 1932, (1) an 198 dtithe ag daoine príobháideacha agus (2) an 12 thigh ag cumainn mhaitheasa puiblí go mbaineann Alt a 5 (1) (a) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cad é an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí i ngach líomatáiste fé leith aca san.

(1) Títhe do chríochnuigh

Daoine Príobháideacha.

Ceatharlach

2

An Clár

7

Corcaigh

35

Dún na nGall

8

Baile Atha Cliath

37

An Ghaillimh

9

Ciarraidhe

9

Cill Dara

2

Cill Choinnigh

2

Liathdruim

1

Luimneach

16

Longphort

4

Lubhaidh

4

Muigheo

16

Muineachán

9

Ua bhFáilghe

2

Roscomán

17

Sligeach

5

Tiobraid Arann (Thuaidh)

2

Tiobraid Arann (Theas)

2

Portláirge

1

Iar-Mhidhe

2

Loch Garman

3

Cill Mhanntáin

3

(2) Títhe do chríochnuigh

Cumainn Mhaitheasa Puiblí.

Baile Atha Cliath

10

Muigheo

1

Muineachán

1