Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cad é an méid tigh a bhí críochnuithe um an 30adh Meán Fhómhair, agus 'nar deonadh deontaisí ina dtaobh fe alt 5 (1) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933; agus cad é méid iomlán an airgid a híocadh fén mír sin.

BAILE-LIOMATÁISTE

Títhe a críochnuiodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Títhe a críochnuiodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair 1933

Méid Iomlán an Airgid a h-íocadh fén mir

£

Baile Atha Cliath

20

20

2,000

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cad é an méid tigh a bhí faighte um an 30adh Meán Fhómhair, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé alt 5 (1) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Níor críochnuiodh aon tithe um an 30adh Meán Fhómhair, 1933, fé alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Foralacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; cad é an méid díobh an críochhnuúodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933; agus cad é an méid (1) tigh nea-shláintiúil, (2) tigh neamhoiriúnach chun comhnuithe, do leagadh mar chothrom ina gcoinne san i ngach líomatáiste.

BAILE-LIOMATÁISTE

Títhe a chríochnuíodh um an 3oadh Meán Fhómhair 1933

Títhe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 3oadh Meán Fhómhair, 1933

Caisleán Mathghamhnach

26

26

Ceanannus Mór

12

9

Cluan Meala

142

An Ghaillimh

17

Cill Rúis

24

Muineachán

2

2

Sligeach

59

Teampall Mór

12

Dúrlas Eile

38

Cathair na Mart

13

10

Cill Mhanntain

10

Luimneach

42

Droichead Atha

120

64

Eadon Doire

20

20

Tulach Mhór

4

4

Baile Atha h-Í

20

20

Atha-Luain

12

Brí Chualann

76

Dún Laoghaire

117

9

Beann Éadair

10

2

Cill Choinnigh

24

Baile Atha Cliath

672

212

An Uaimh

37

13

Baile Atha Fhirdhiadh

62

21

Béal Atha An Fheadha

35

Dún Dealgan

90

Longphort

48

Loch gCarmán

56

42

Iomlán

1,800

454

(1)

Níl an t-eolas seo le fáil i láthair na h-uaire.

(2)

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí i n-ar críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chroch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

BAILE-LIOMATÁISTE

Tithe a chríochnuíodh um an 3oadh Meán Fhómhair, 1933

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 3oadh Meán Fhómhair, 1933

Portlairge

111

16

An Pasáiste Thiar

30

Corcaigh

168

Tráighlí

30

Dún Dealgan

32

Iomlán

339

48

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuathlíomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

TUATH-LIOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 3oadh Meán Fhómhair, 1933

Tithe a críochnuiodh sa ráithe dar chríoch an 3oadh Meán Fhómhair, 1933

Ceatharlach

8

Dún na nGall

4

2

Baile Atha Cliath

90

6

Cill Dara

39

11

Cill Choinnigh

6

6

Laoighis

33

Luimneach

4

3

Lubhaidh

3

3

Sligeach

14

6

Loch gCarmán

70

12

Cill Mhanntain

3

1

Iomlán

274

50