Written Answers. - Rátai na Bliana, 1935-6.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, maidir le gach contae, (a) cad is méid iomlán do rátaí na bliana 1935-36, (b) cadé an riaráiste rátaí ó 1934-35 a cuireadh isteach i mbarántas na bliana 1935-36, agus (c) cadé an méid de bharántas na bliana 1935-36 a bhí bailithe um an 30adh Meán Fhómhair, 1935, agus cadé an méid fén gcéad é sin d'iomlán an bharántais.

Cuirfear Táibhle fé chló ins an Tuairisc Oifigeamhail a thabharfaídh an t-eolas atá de dlúth ar an dTeachta.

Tá an freagra mar leanas:

RÁTAÍ NA BLIANA (RIARAISTÍ AR AGHAIDH' NA MFASC) GAN AR H-ÉILIGHEADH AR NA BAILTE-CEANNTAIR D'AIREAMH.

CONNTAE

Gearracháin 1935/1936

Riaraistí ar aghaidh

An barántas iomlán 1935/1936

Lacáiste ar thithe beaga

Do bailigheadh suas go dtí an 30adh lá de Mheán Fómhair 1935

Gan bailiú an 30adh lá de Mheán Fómhair. 1935

An méid fe'n gcéad a bailigheadh ar an 30adh Meán Fómhair. 1935

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ceatharlach

42,246

1,834

44,080

110

2,895

41,075

6.8

An Cabhán

63,331

26

63,357

110

18,383

44,864

29.2

An Clár

107,882

16,874

124,756

4,768

119,988

3.8

Corcaigh

363,053

72,242

435,295

133

26,063

409,099

6.0

Dun na nGall

140,299

140,299

227

5,377

134,695

4.0

Baile Atha Cliath

216,562

64,923

281,485

21,789

259,696

7.7

Gaillimh

204,354

20,866

225,220

1

6,646

218,573

3.0

Ciarraidhe

179,971

179,971

14,807

165,164

8.2

Cill Dara

103,579

10,965

114,544

3

1,868

112,673

1.6

Cill Choinnigh

97,573

10,674

108,247

186

8,281

99,780

7.8

Laoighis

98,490

13,514

112,064

365

15,415

96,284

14.1

Liathdruim

45,314

11,013

56,327

78

6,919

49,330

12.4

Luimneach

133,017

27,560

160,577

2,428

158,149

1.5

Longphort

51,518

5,313

56,831

99

6,236

50,496

11.1

Lubhaidh

58,421

2,374

60,795

195

8,693

51,907

14.6

Muigheo

117,179

479

117,658

115

29,262

88,281

25.0

Midhe

131,908

3,367

135,275

213

10,472

124,590

7.9

Muineachán

70,032

693

70,725

26

10,353

60,346

14.7

O'Fáilghe

78,025

6,965

84,980

138

11,450

73,402

13.6

Roscomáin

100,862

7,873

108,735

72

13,841

94,822

12.8

Sligeach

60,628

1,754

62,382

102

13,584

48,691

21.9

Tiobraid Arann Thuaidh

91,262

8,147

99,409

212

10,460

88,737

10.7

Tiobraid Arann Theas

135,976

35,889

171,865

201

13,848

157,816

8.2

Portláirge

91,443

10,879

102,322

209

18,116

83,997

17.9

Iar Mhidhe

107,797

8,896

116,693

22

11,095

105,576

9.5

Loch Garman

99,015

16,757

115,772

47

16,625

99,100

14.4

Cill Mhanntáin

82,432

4,718

87,150

23

8,413

78,714

9.7

AN T-IOMLÁN

3,072,169

364,655

3,436,824

2,887

318,092

3,115,845

9.3