Written Answers. - Rataí na Bliana, 1934-5.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, maidir le gach contae, cadé an méid de rátaí na bliana 1934-35 nár tugadh ar aghaidh i mbarántaisí na bliana 1935-36 agus a bhí gan bailiú an lá deireannach de mhí Mheán Fhómhair.

Cuirfear Táibhle fé chló ins an Tuairisc Oifigeamhail ag tabhairt an eolais atá de dhith ar an dTeachta.

Tá an freagra mar leanas:

CONTAE

Riaráistí nár tugadh isteach i mBarántaisí na bliana 1935-36 agus a bhí gan bailiú ar an 30adh lá Meadhon Foghmhair, 1935

£

Ceatharlach

327

An Clár

1,994

Corcaigh

2,576

Dún na nGall

684

Gaillimh

452

Ciarraidhe

33,731

Cill Dara

1,081

Cill Choinnigh

1,278

Laoighis

5,150

Luimneach

3,063

Lubhaidh

28

Midhe

431

Sligeach

960

Portláirge

2,422

Cill Mhanntáin

79

AN T-IOMLÁN

54,256

NÓTA. — I n-aon Chonndae ná fuil luaidhte thuas níor fagadh aon riaráistí gan a dtabhairt isteach ins na barántaisí.