Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/9/1935, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnétheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna aitiúla; cadé an méid de sna tithe a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cas is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

(a)

(b)

Daoine Príobháideacha

Cumainn Mhaitheasa Puiblí

Iomlán

Líomatáiste

Méid Tithe a chríoch nuíodh um an 30-9-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 30-9-'35 le

Méid Tithe a chríochnuíodh um an 30-9-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 30-9-'35 le

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

207

12,481

130

8,140

337

20,621

Baile Átha Cliath

2,225

125,607

717

40,525

2,942

166,132

Luimneach

138

7,965

1

50

139

8,015

Portláirge

10

'569

10

569

An Uaimh

8

500

8

500

Áth Luain

21

1,250

21

1,250

Baile Áth h-Í

1

45

1

45

Béal Átha 'n Fheadha

26

1,460

26

1,460

Béal Átha na Sluagh

7

440

7

440

Béal Tairbeirt

3

200

3

200

Brí Chualann

98

5,455

98

5,455

Bun Crannaighe

3

190

3

190

Bun Dobhráin

1

45

1

45

Ceatharlach

15

940

15

940

Caiseal Mumhan

3

190

3

190

Caisleán a' Bharraigh

26

1,522

9

630

35

2,152

Caisleán Mathghamnach

5

260

5

260

An Cabhán

10

560

10

560

Clanna Caoilte

13

738

13

738

Cluain Meala

14

805

14

805

Muinchille

3

210

3

210

Droicead Átha

10

585

10

585

Dún Dealgan

30

1,850

26

1,820

56

3,670

Dún Garbháin

18

1,018

18

1,018

Dún Laoghaire

384

21,915

384

21,915

Inis

30

1,838

30

1,838

Gaillimh

269

15,241

269

15,241

Gránárd

1

60

1

60

Beann Eadair

99

5,762

2

90

101

5,852

Cill Choinnigh

9

478

9

478

Cill Áirne

14

735

14

735

Cill Rúis

7

460

7

460

Ceann tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanainn

1

70

1

70

Lios Tuathail

26

1,610

26

1,610

Longphort

4

190

4

190

Mágh Cromtha

1

60

1

60

Magh Ealla

2

94

2

94

Mainistir na Coran

1

60

1

60

Muineachán

8

535

8

535

Nás na Riogh

10

675

10

675

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

6

400

6

400

Sligheach

18

1,075

18

1,075

Teampall Mór

8

395

8

395

Túrlas Éile

21

1,100

21

1,100

Tiobraid Árann

9

530

9

530

Tráighlí

27

1,540

27

1,540

Tulach Mhór

2

110

2

100

4

210

Caithair na Mart

11

528

11

528

Lcch gCarman

8

419

8

419

Cill Mhanntáin

7

425

7

425

Eochaill

18

1,120

18

1,120

Árd Fhirdiadh

6

370

6

370

Baile Brigín

4

250

4

250

Béal Átha Seanaigh

3

150

3

150

Droichead na Banndan

23

1,469

23

1,469

Beanntraighe

6

380

6

380

Mainistir na Buaille

1

45

1

45

Droichead Nua

2

110

2

130

4

240

Fiodh Árd

1

50

1

50

Guaire

7

410

7

410

Cill Chaoidhe

10

640

3

200

13

840

Baile Locha Riach

2

110

2

90

4

200

Móinteach Mílic

1

70

1

70

Muileann Cearr

9

530

9

530

Caisleán Nua

16

1,020

16

1,020

Portlaoighise

9

550

9

550

Ráthcaola

1

60

1

60

Roscomán

2

100

3

190

5

290

Tuaim

60

3,625

8

560

68

4,185

IOMLÁIN

4,079

233,341

906

52,585

4,985

285,956

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cade an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 30/9/1935, ins gach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmháiochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé méid na dtithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tithe a chríochnuíodh um an 30/9/35 ag Daoine Príobháideacha

Tithe a chríochnuíodh um an 30/9/35 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

Líomatáiste

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £ agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomláin

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomláin

Méid Iomlán na dtithe a chríoch nuíodh um an 30/9/35

Méid Iomlán na ndeontas a híochadh um an 30/9/35

Méid tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

60

7

315

8

375

8

375

An Cabhán

2

140

12

830

5

300

51

2,250

70

3,520

11

860

35

2,800

15

1,040

61

4,700

131

8,220

An Clár

2

140

11

770

5

300

62

2,753

80

3,963

37

2,950

123

9,788

27

1,870

187

14,608

267

18,571

Corcaigh

71

4,953

94

6,569

25

1,497

478

21,338

668

34,357

27

2,150

38

3,015

13

900

78

6,065

746

40,422

Dún na nGall

22

1,530

119

8,251

3

180

67

2,880

211

12,841

5

395

27

2,120

1

70

33

2,585

244

15,426

Áth Cliath

36

2,520

7

485

2

120

732

32,977

777

36,101

4

320

4

320

781

36,422

Gaillimh

15

1,040

67

4,655

16

960

77

3,435

175

10,090

25

1,992

186

14,865

47

3,257

258

20,114

433

30,204

Ciarraidhe

13

900

7

485

4

239

114

5,092

138

6,716

271

21,618

195

15,565

42

2,910

508

40,093

646

46,809

Cill Dara

1

65

1

70

24

1,079

26

1,214

23

1,835

26

2,080

5

350

54

4,265

80

5,479

Cill Choinnigh

9

630

11

770

4

240

26

1,160

50

2,800

50

2,800

Laoighis

1

70

2

140

15

665

18

875

1

80

26

2,075

13

910

40

3,065

58

3,940

Liathdruim

5

340

34

2,304

4

240

49

2,100

92

4,984

14

1,105

44

3,465

7

455

65

5,025

157

10,009

Luimneach

14

980

27

1,020

5

300

149

6,795

195

9,095

50

4,000

24

1,920

6

420

80

6,340

275

15,435

Longphórt

19

1,320

2

120

12

540

33

1,980

1

80

1

80

34

2,060

Lughbhaidh

1

70

37

1,655

38

1,725

24

1,920

38

3,040

11

770

73

5,730

111

7,455

Muigheo

1

70

127

6,649

128

5,719

113

9,032

672

53,620

45

3,130

830

65,782

958

71,501

An Mhidhe

4

280

9

625

3

180

14

630

30

1,715

2

160

2

210

5

370

35

2,085

Muineachán

13

885

4

230

26

1,150

43

2,265

8

640

191

15,265

33

1,310

232

17,215

275

19,480

Ua bhFáilghe

3

210

3

210

1

55

3

135

10

610

11

880

26

2,077

8

560

45

3,517

55

4,127

Roscomán

4

280

41

2,850

2

120

64

2,880

111

6,130

9

720

112

8,095

19

1,325

140

10,950

251

17,080

Sligeach

3

210

21

1,440

4

240

62

2,760

90

4,650

15

1,200

105

8,395

20

1,390

140

10,985

230

15,635

Tiobraid Árann Thuaidh

5

350

7

480

8

480

23

1,030

43

2,340

3

240

1

80

4

320

47

2,660

Tiobraid Árann Theas

1

70

4

280

27

1,196

32

1,546

20

1,600

13

1,037

1

70

34

2,707

66

4,235

Portláirge

5

350

1

70

1

60

29

1,277

36

1,757

1

80

1

80

37

1,837

Iar Mhidhe

3

210

12

830

6

360

8

360

29

1,760

3

240

14

1,115

9

630

26

1,985

55

3,745

Loch gCarman

38

2,655

16

1,111

5

300

35

1,568

94

5,634

94

5,634

Cill Mhanntáin

2

140

2

138

2

120

18

807

24

1,205

24

1,205

IOMLÁIN

260

18,133

541

36,658

112

6,701

2,336

104,476

3,249

165,968

675

53,857

1,899

151,467

325

21,577

2,899

226,901

6,148

392,869

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 30/9/1935, fá Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Sclábhaithe Talmhaíochta

Mionfheirmeoirí

Iomláin

Líomatáiste

Méid Tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid Tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

1

40

13

495

14

535

An Cabhán

6

210

148

5,534

154

5,744

An Clár

8

302

101

4,002

109

4,304

Corcaigh

83

3,165

563

21,447

646

24,612

Dún na nGall

5

200

72

2,775

77

2,975

Áth Cliath

7

270

1

40

8

310

Gaillimh

7

265

165

6,424

172

6,689

Ciarraidhe

27

1,080

140

5,353

167

6,433

Cill Dara

7

270

28

1,120

35

1,390

Cill Choinnigh

10

395

44

1,703

54

2,098

Laoighis

10

351

97

3,749

107

4,100

Liathdruim

2

80

103

4,038

105

4,118

Luimneach

21

815

65

2,549

86

3,364

Longphórt

1

40

83

3,066

84

3,106

Lubhghadh

86

3,362

658

25,267

744

28,629

Muigheo

14

558

197

7,717

An Mhidhe

19

731

111

4,115

130

4,846

Muineachán

5

200

257

11,559

262

11,759

Ua bhFáilghe

7

276

68

2,635

75

2,911

Roscomán

3

120

118

4,872

121

4,992

Sligeach

1

40

84

3,338

85

3,378

Tiobraid Árann Thuaidh

7

280

51

1,974

58

2,254

Tiobraid Árann Theas

6

225

62

2,345

68

2,570

Portláirge

10

385

64

2,370

74

2,755

Iar Mhidhe

6

240

31

1,190

37

1,430

Loch gCarman

12

425

56

2,099

68

2,524

Cill Mhanntáin

9

358

30

1,122

39

1,480

IOMLÁIN

380

14,683

3,410

132,898

3,790

147,581

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/9/1935, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste

Méid Tithe abhí faighte ag an údarás áitiúil um an 30-9-1935

Baile Átha Cliath

2

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1935.

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha), Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1935.

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnach chun comhnuithe do leagadh ins gach Baile-líomatáiste, um an 30/9/1935, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Ag seo thíos aireamh ar an méid tithe a chríochnuíodh um an 30/9/1935 ag Baile-Udarasanna Áitiúla mar aon le h-aireamh ar an méid de sna tithe sin a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1935:—

Líomatáiste

Tithe a chríoch- nuíodh um an 30-9-1935

Tithe a chríochnuíodh um an ráithe dar chríoch an 30-9-1935

Corcaigh

440

2

Áth Cliath

2,936

407

Luimneach

412

Portláirge

236

Cluain Meala

282

36

Droichead Átha

318

10

Dún Laoghaire

374

4

Cill Choinnigh

142

Sligeach

280

87

Loch gCarman

152

An Uaimh

51

Áth Luain

113

10.

Baile Átha h-I

93

Béal Átha 'n Fheadha

171

8

Brí Chualann

376

90

Carraig Mhacaire Rois

59

Carraig-na-Siúire

72

Caisleán Mhathghamhnach

26

An Cabhán

58

Ceannanus Mór

53

9

Clanna Chaoilte

16

Cobh

30

Muinchille

16

Dún Dealgan

251

59

Inis Córthaidh

60

Mainistir Fhear Muighe

41

Gaillimh

258

2

Beann Eadair

36

Cill Ruis

90

Longphort

58

Maghchromtha

20

Magh Ealla

85

Muineachán

42

Teampall Mhór

50

Dúrlas Éile

183

8

Tiobraid Árann

54

Tráighlí

213

Baile Átha Thruim

66

Tulach Mhór

56

Cathair na Mart

55

12

Pasáiste

46

Cill Mhanntáin

38

Eochaill

20

Baile Átha Fhirdiadh

67

Eadan Doire

38

Móinteach Mílic

34

8

Leitir Ceanain

36

Béal Átha na Sluagh

41

Cill Áirne

73

Lios Tuathail

104

Cluain Eois

106

15

Mainistir na Buaille

24

Dún Garbháin

86

Ceatharlach

132

Muinebheag

66

Biorra

66

14

Gránárd

32

Muileann Céarr

24

Ros Mhic Treóin

13

Béal Átha Beithe

19

Caiseal Mumhan

66

Portlaoighise

13

Droichead Nua

24

Bun Dobhráin

12

Cionn tSáile

8

Mainistir n Coran

26

Nás na Ríogh

13

Baile Brigín

34

Beanntraighe

8

Baile Locha Riach

16

1

Béal Tairbeirt

26

26

Cill Chaoidhe

32

32

IOMLÁIN

9,687

840

Siad na figiúirí a tugadh don dTeachta mar fhreagra ar a chuid cheisteanna ar an 30adh Deire Foghmhair na figiúirí is déanaighe atá ar fáil maidir le méid na dtithe san thuas go bhfuil rann-íochanna le n-íoch 'na dtaobh fé Altanna 6 (1) (a) (i) agus 6 (1) (a) (ii) den Acht agus maidir leis an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnach chun cómhnuithe do leaghadh mar chothrom i gcoinnibh tithe a túgadh fé Alt 6 (a) (i) den Acht. Thairis sin, ní bheidh a thuille colais faoi na nithe sin le fáil go dtí 'réis an 31adh Mí na Nodlag, 1935.

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1935.

Liomatáiste

Méid tithe a chríoch- nuíodh um an 30/9/35

Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/35

Ceatharlach

56

1

An Cabhan

85

13

An Clár

29

7

Corcaigh

159

11

Dún na nGall

11

7

Ath Cliath

567

67

Gaillimh

16

Ciarraidhe

88

Cill Dara

257

13

Cill Choinnigh

103

Laoighis

154

37

Liathdruim

29

Luimneach

99

24

Longphort

46

16

Lughbhaidh

356

13

Muigheo

20

3

An Mhidhe

237

32

Muineachán

30

6

Ua bhFáilghe

244

34

Roscomán

170

26

Sligeach

58

2

Tiobráid Árann Thuaidh

481

75

Tiobráid Árann Theas

62

10

Portláirge

291

30

An Iar Mhidhe

207

6

Loch gCarmán

541

16

Cill Mhanntáin

351

6

IOMLÁN

4,747

455

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach contae, cadé méid na gcíosanna ar thithe sclábhaithe talmhaíochta is ionbhailithe in aghaidh na bliana dar chríoch an 30/9/1935, agus cadé méid iomlán na gcíosanna san.

Contae

Méid Chíos ion-bhailithe in aghaidh na bliana dar chríoch an 30-9-1935

£

An Cabhán

5,081

Dún na nGall

11,281

Muineachán

3,439

An Clár

10,977

Corcaigh (Thuaidh)

11,531

Corcaigh (Theas)

27,120

Corcaigh (Thiar)

6,359

Ciarraidhe

37,714

Luimneach

16,503

Tiobraid Árann (Thuaidh)

8,379

Tiobraid Árann (Theas)

8,382

Portláirge

8,173

Ceatharlach

2,409

Áth Cliath

20,295

Cill Dara

9,159

Cill Choinnigh

7,843

Laoighis

7,118

Longphort

3,383

Lughbhadh

7,178

An Mhidhe

12,574

Ua bhFáilghe

6,147

Iar Mhidhe

10,123

Loch gCarman

9,205

Cill Mhanntáin

6,116

Gaillimh

7,849

Liathdruim

4,190

Muigheo

4,040

Roscomán

3,264

Sligeach

3,882

IOMLÁN

£279,714

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach contae, cadé méid an riaráiste chíosa bhí ar thithe sclábhaithe talmhaíochta ar an 30/9/1935.

Contae

Méid an riaráiste chíosa ar an 30-9-35

£

An Cabhán

604

Dún na nGall

1,463

Muineachán

807

An Clár

4,037

Corcaigh (Thuaidh)

1,051

Corcaigh (Theas)

6,500

Corcaigh (Thiar)

636

Ciarraidhe

15,110

Luimneach

5,961

Tiobraid Árann (Thuaidh)

160

Tiobraid Árann (Theas)

1,037

Portláirge

1,170

Ceatharlach

Nil

Ath Cliath

379

Cill Dara

991

Cill Choinnigh

1,544

Laoighis

Nil

Longphort

352

Lughaidh

558

An Mhidhe

1,595*

Ua bhFáilghe

565

An Mhidhe

836

Loch gCarmán

1,079

Cill Mhanntáin

436

Gaillimh

1,580

Liathdruim

1,377

Muigheo

953

Roscomán

228

Sligeach

569

IOMLÁN

£51,578

*I gcás Chontae na Mídhe cialuíonn na figiúirí an méid riaráiste chíosa a bhí ar thithe sclábhaithe talmhaíochta ar an 31adh Lughnasa, 1935.