Written Answers. - Tithe do Thogáil.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an déarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas dob iníoctha ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 31/12/35, i ngach Tuathlíomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/35 ag Daoine Príobháideacha

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/35 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

Liomatáste

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £ agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomláin

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoiri go bhfuil idir £15 agus £25 luachála orthaum an 31/12/35

Iomláin

Méid Iomlán na dtithe a chríochnuíodh um an 31/12/35

Méid Iomlán na ndeontas a h-íochadh um an 31/12/35

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

70

1

70

1

60

8

360

11

560

11

560

An Cabhán

2

140

12

830

5

300

53

2,340

72

3,610

13

1,020

37

2,950

16

1,110

66

5,080

138

8,690

An Clár

2

140

12

840

5

300

69

3,058

88

4,338

40

3,190

130

10,343

27

1,870

197

15,403

285

19,741

Corcaigh

74

5,160

97

6,769

26

1,557

508

22,633

705

36,119

29

2,304

43

3,411

16

1,104

88

6,819

793

42,938

Dún na nGall

26

1,810

126

8,734

4

240

68

2,925

224

13,709

6

475

32

2,520

2

140

40

3,135

264

16,844

Áth Cliath

37

2,590

7

485

2

120

822

37,037

868

40,222

4

320

4

320

872

40,542

Gaillimh

16

1,110

68

4,725

16

960

83

3,705

183

10,500

30

2,392

207

16,535

57

3,947

294

22,874

477

33,374

Ciarraidhe

15

1,040

7

485

5

299

134

5,978

161

7,802

305

24,335

245

19,555

47

3,260

597

47,150

758

54,952

Cill Dara

3

202

1

70

25

1,124

29

1,396

23

1,835

29

2,320

5

350

57

4,505

86

5,901

Cill Choinnigh

9

630

11

770

4

240

27

1,205

51

2,845

51

2,845

Laoighis

1

70

2

140

15

665

18

875

1

80

26

2,075

14

980

41

3,135

59

4,010

Liathdruim

5

340

35

2,359

4

240

50

2,145

94

5,084

14

1,105

56

4,425

8

515

78

6,045

172

11,129

Luimneach

14

980

29

1,160

5

300

160

7,290

208

9,730

54

4,320

25

2,000

6

420

85

6,740

293

16,470

Longphort

19

1,320

2

120

13

595

34

2,035

1

80

1

80

35

2,115

Lubhaidh

1

70

44

1,970

45

2,040

27

2,160

50

4,000

13

907

90

7,067

135

9,107

Muigheo

1

70

135

6,009

136

6,079

119

9,512

754

60,180

49

3,410

922

73,102

1,058

79,181

An Mhidhe

4

280

9

625

4

240

17

760

34

1,905

4

320

3

210

7

530

41

2,435

Muineacháin

14

955

4

230

29

1,280

47

2,465

8

640

207

16,515

39

1,730

254

18,885

301

21,350

Ua bhFáilghe

3

210

3

210

1

55

6

270

13

745

11

880

32

2,557

11

770

54

4,207

67

4,952

Roscomán

4

280

44

3,060

2

120

74

3,320

124

6,780

11

880

129

10,360

24

1,675

164

12,815

288

19,595

Sligeach

3

210

22

1,510

4

240

68

3,030

97

4,990

16

1,280

115

9,195

20

1,390

151

11,865

248

16,855

Tiobraid Árann Thuaidh

5

350

8

550

8

480

24

1,075

45

2,455

3

240

1

80

4

320

49

2,775

Tiobraid Árann Theas

1

70

4

280

27

1,196

32

1,546

20

1,600

13

1,037

1

70

34

2,707

66

4,253

Portláirge

6

420

1

70

1

60

31

1,363

39

1,913

1

80

1

80

40

1,993

Iar Mhidhe

3

210

15

1,040

6

360

8

360

32

1,970

4

320

16

1,275

9

630

29

2,225

61

4,195

Loch gCarman

49

3,366

17

1,181

6

360

39

1,748

111

6,655

111

6,655

Cill Mhanntáin

2

140

3

206

2

120

20

895

27

1,361

27

1,361

IOMLÁIN

286

19,888

568

38,514

117

7,001

2,557

114,326

3,528

179,729

739

58,968

2,152

171,633

367

24,488

3,258

255,089

6,786

434,818

D'fhiafraí

den Aíre Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/35, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe a bhí faighte ag an údarás áitiúil um an 31-12-1935

Baile Átha Cliath

2

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/12/35, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas dob iníoctha ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Sclábhaithe Talmhaíochta

Míon-fheirmeoiri

Iomláin

Líomatáiste

Méid tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid tithe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

4

160

18

685

22

845

An Cabhán

7

248

172

6,457

179

6,705

An Clár

11

417

111

4,402

122

4,819

Corcaigh

95

3,605

745

28,324

840

31,929

Dún na nGall

6

240

88

3,403

94

3,643

Áth Cliath

7

270

5

200

12

470

An Gaillimh

7

265

195

7,577

202

7,842

Ciarraidhe

29

1,160

160

6,126

189

7,286

Cill Dara

8

310

30

1,200

38

1,510

Cill Choinnigh

13

515

57

2,203

70

2,718

Liathdruim

2

80

122

4,773

124

4,853

Laoighis

11

391

103

3,989

114

4,380

Luimneach

23

895

75

2,944

98

3,839

Longphort

2

80

124

4,521

126

4,601

Lubhaidh

103

4,012

721

27,666

824

31,678

Muigheó

16

638

259

10,175

275

10,813

An Mhidhe

28

1,046

131

4,865

159

5,911

Muineachán

6

240

310

13,664

316

13,904

Ó Fáilghe

8

316

81

3,137

89

3,453

Roscomán

3

120

137

5,624

140

5,744

Sligeach

2

80

88

3,498

90

3,578

Tiobraid Árann Thuaidh

7

280

56

2,174

63

2,454

Tiobraid Árann Theas

9

340

66

2,500

75

2,840

Portláirge

13

505

77

2,890

90

3,395

Iar Mhidhe

10

400

36

1,385

46

1,785

Loch gCarman

16

583

72

2,736

88

3,319

Cill Mhanntáin

9

358

44

1,682

53

2,040

IOMLÁN

455

17,554

4,083

158,800

4,528

176,354

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Baileliomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/35, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/35.

Líomatáiste

Méid tithe a chríoch nuíodh um an 31-12-1935

Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31-12-1935

Corcaigh

363

34

Átha Cliath

1,065

Luimneach

405

Portláirge

159

50

Cluain Meala

130

Droichead Átha

362

54

Dún Laoghaire

334

10

Cill Choinnigh

142

Sligeach

95

67

Loch gCarman

130

An Uaimh

45

25

Áth Luain

91

Baile Átha h-I

93

25

Béal Átha'n Fheadha

177

94

Bri Chualann

384

34

Carraig-Mhacaire-Rois

49

Carraig-na-Siúire

47

Caisleán Mhathghamhnach

26

An Cabhán

34

Ceannanus Mór

54

1

Clanna Chaoilte

16

Cobh

33

Muinchille

4

Dún Dealgan

101

5

Inis Córthaidh

60

Mainister Fhear Muighe

41

Gaillimh

264

6

Beann Éadar

17

Cill Rúis

66

Longphort

10

Mágh Chromtha

20

Mágh Ealla

82

16

Muineacháin

29

Teampall Mhór

50

Dúrlas Éile

183

Tiobraid Árann

45

Baile Átha Thruim

40

Tulach Mhór

54

2

Cathair na Mart

63

Pasáiste

18

Cill Mhanntáin

28

Eochaill

48

28

Baile Átha Fhirdiadh

57

Eadan Doire

36

Móinteach Mílic

36

7

Leitir Ceannain

36

Béal Átha na Sluagh

41

Cill Áirne

46

41

Lios Tuathail

104

Cluain Eois

92

6

Mainistir na Buaille

24

Dún Garbháin

86

Ceatharlach

96

Muinebheag

66

Biorra

66

Gránárd

32

Muileann Céarr

24

Ros Mhic Treóin

13

Béal Átha Beithe

10

Caiseal Mumhan

65

Béal Tairbeirt

26

Inis

59

59

Cill Chaoidhe

25

Tráighli

183

Nás na Riogh

18

18

Baile Locha Riach

9

9

Béal Átha Seanaigh

80

80

Caisleán an Bharraigh

82

82

IOMLÁIN

6,869

753

N.B.—Ní fholuionn na flgiuirí seo tithe a críochnuíodh ó'n ladh Aibreán, 1932, agus ná tuigtear bheith i dteideal cabhrach airgid fé Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhíothas tar éis a leagadh i ngach Bailelíomatáiste, um an 31/12/35, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fe Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

An Méid tithe a leagadh

Ceatharlach

96

Muinebeag

66

An Cabhán

35

Muinchille

8

Inis

55

Cill Rúis

10

Corcaigh

277

Clanna Caoilte

23

Mainistir Fhearmaighe

32

Mágh Cromtha

4

Mágh Ealla

59

Pasáiste

20

Eochaill

20

Leitir Ceannainn

16

Baile Átha Cliath

197

Beann Éadair

7

An Gaillimh

81

Cill Áirne

47

Tráighlí

152

Baile Átha h-Í

93

Cill Choinnigh

132

Móinteach Mílic

36

Luimneach

157

Gránárd

32

Droichead Átha

254

Dún Dealgan

79

Áth Fhirdiadh

38

Caisleán an Bharraigh

3

Cathair na Mart

An Uaimh

16

Baile Átha Thruim

46

Carraigh-Mhacaire-Rois

43

Caisleán Mathgamhnach

17

Cluain Lóis

76

Muineacháin

46

Béal Átha Beithe

9

Biorra

24

Tulach Mhór

Édan Doire

6

Mainistir na Buaille

Sligeach

95

Aonach Urmhumhan

Carraig na Súire

3

Caiseal Mumhan

25

Cluain Meala

102

Tiobraid Árann

10

Portláirge

5

Dún Garbhán

86

Áth Luain

51

Inis Corthaidh

47

Ros Mhic Treóin

15

Loch gCarman

73

Brí Chualann

102

Cill Mhanntáin

30

IOMLÁN

2,956

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/35, tithe go mhaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin, atá i ngach líomátaiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/35.

Líomatáiste

Méid tithe a chríoch nuiodh um an 31-12-1935

Méid tithe a chriochnuiodh sa ráithe dar chrioch an 31-12-1935

Corcaigh

111

Áth Cliath

2,257

403

Portláirge

127

Cluain Meala

56

Dún Laoghaire

64

Sligeach

193

Loch gCarman

14

An Uaimh

42

11

Áth Luain

10

Béal Áth'n Fheadha

88

Carraigh Mhacaire Rois

10

Carraig-na-Siúire

25

An Cabh n

24

Muinchille

12

Dún Dealgan

157

2

Beann Éadair

19

Mágh Ealla

19

Tiobraid Árann

9

Baile Áth Thruim

26

Cathair na Mart

4

Pásáiste

28

Cill Mhanntáin

10

Baile Áth Fhirdiadh

10

Móinteach Milic

5

Cill Áirne

27

Cluain Eois

20

Droichead Nua

24

Béal Átha Beithe

9

Portlaoighise

31

18

Bun Dobharáin

12

Ceann tSáile

8

Mainistir na Coran

26

Sciobairín

20

Nás na Riogh

37

24

Baile Locha Riach

16

Ceatharlach

36

Inis

1

1

Cill Chaoidhe

7

Baile Átha h-Í

25

Luimneach

7

Droichead Átha

10

Caisléan an Bharraigh

10

10

Muineacháin

13

Tulach Mhór

4

Éadan Doire

2

Caiseal Mumhan

1

Liosmór

4

4

Baile Brigin

34

Beanntraighe

8

Bun Crannaighe

30

30

IOMLÁIN

3,802

503

N.B.—Ní fholuíonn na flgiúiri seo tithe a chríochnuíodh ó'n ladh Aibreán, 1932 agus ná tuigtear bheith i dteideal cabhrach airgid fé Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, cad iad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/35, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/35.

Líomatáiste

Méid tithe a chríochnuíodh um an 31-12-1935

Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chrioch 31-12-1935

Ceathariach

66

10

Cabhán

89

4

Clár

55

26

Corcaigh

135

11

Dún na nGall

53

42

Baile Átha Cliath

613

46

An Ghaillimh

19

3

Ciarraidhe

129

Cill Dara

262

5

Laoighis

208

54

Cill Choinnigh

103

Liathdruim

30

1

Luimneach

130

31

Longphort

71

25

Lubhaidh

366

10

Muigheo

37

17

An Mhidhe

238

1

Muineachán

54

24

Ó Fáilghe

258

14

Roscomán

182

12

Sligeach

86

28

Tiobraid Árann Thuaidh

529

48

Tiobraid Árann Theas

67

5

Portláirge

322

31

Iar Mhidhe

208

1

Loch gCarman

562

21

Cill Mhanntain

458

107

IOMLÁIN

5,330

577

N.B.—Ní foluíonn na figiúirí seo tithe a chríochnuíodh ó'n ladh Aibreán, 1932, agus ná tuigtear bheith i dteideal cabhrach airgid fé Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/12/35, fe Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas udarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na deontas dob iníoctha le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Daoine Príobháideacha

Cumainn Mhaitheasa Puiblí

Iomláin

Líomatáiste

Méid tithe a chríochnuíodh um an 31-12-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 21-12-'35 le

Méid tithe a chríochnuíodh um an 31-12-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 31-12-'35 le

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

210

12,622

142

8,740

352

21,362

Baile Átha Cliath

2,389

133,807

782

43,775

3,171

177,582

Luimneach

151

8,615

12

600

163

9,215

Portláirge

11

604

11

604

An Uaimh

8

500

8

500

Áth Luain

22

1,300

22

1,300

Baile Áth h-Í

1

45

1

45

Béal Áth'n Fheadha

29

1,610

29

1,610

Béal Átha naSluagh

7

440

7

440

Béal Tairbeirt

3

200

3

200

Brí Chualann

103

5,705

103

5,705

Bun Dobhráin

1

45

1

45

Bun Crannaighe

3

190

3

190

Ceatharlach

15

940

15

940

Caiseal Mumhan

3

190

3

190

Caisleán a'Bharraigh

32

1,822

9

630

41

2,452

Caisleán Mathghamnach

6

310

6

310

An Cabhán

10

560

10

560

Clanna Caoilte

15

832

15

832

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

3

210

3

210

Droichead Átha

10

585

10

585

Dún Dealgan

31

1,900

26

1,820

57

3,720

Dún Garbháin

19

1,053

19

1,053

Dún Laoghaire

406

23,015

406

23,015

Inis

30

1,838

30

1,838

Gaillimh

287

16,151

287

16,151

Gránárd

1

60

1

60

Beann Eadair

99

5,762

2

90

101

5,852

Cill Choinnigh

12

628

12

628

Cill Áirne

17

885

17

885

Cill Rúis

7

460

7

460

Ceann tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanainn

1

70

1

70

Lios Tuathail

27

1,660

27

1,660

Longphort

4

190

4

190

Mágh Cromtha

1

60

1

60

Mágh Ealla

4

184

4

184

Mainistir na Coran

1

60

1

60

Muineachán

8

535

8

535

Nás na Riogh

10

675

10

675

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

6

400

6

400

Sligeach

19

1,125

19

1,125

Teampall Mór

8

395

8

395

Dúrlas Éile

21

1,100

21

1,100

Tiobraid Árann

10

580

10

580

Tráighlí

29

1,637

29

1,637

Tulach Mhór

2

110

4

200

6

310

Caithair na Mart

11

528

11

528

Loch gCarman

9

469

9

469

Cill Mhanntáin

8

475

8

475

Eochaill

18

1,120

18

1,120

Árd Fhirdiadh

6

370

6

370

Baile Brigín

4

250

4

250

Béal Átha Ceanaigh

3

150

3

150

Droichead na Banndan

23

1,469

23

1,469

Beanntraighe

6

380

6

380

Mainistir na Buaille

1

45

1

45

Droichead Nua

4

210

2

130

6

340

Fiodh Árd

7

410

7

410

Guaire

7

410

7

410

Cill Chaoidhe

11

690

3

200

14

890

Baile Locha Riach

3

170

2

90

5

260

Móinteach Mílic

1

70

1

70

Muileann Cearr

9

530

9

530

Caisleán Nua

16

1,020

16

1,020

Portlaoighise

9

550

9

550

Ráthcaola

1

60

1

60

Roscomán

2

100

3

190

5

290

Tuaim

61

3,675

8

560

69

4,235

IOMLÁIN

4,348

246,813

996

57,085

5,344

303,898