Written Answers. - Tithe do Thogáil.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas dob iníochta ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 31/3/36 i ngach Tuathlíomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus, (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

LÍOMATÁISTE

Tithe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag Daoine Príobháideacha

Tithe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag Cumainn Mhaitheasa Fuiblí

IOMLÁN

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoiri go bhfuilidir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomláin

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuilidir £15 agus £25 luachála ortha

Iomláin

Mé Iomlán na dtithe a chríochnuíodh um an 31-3-36

Méid Iomlán na ndeontas a h-íochadh um an 31-3-36

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

70

1

70

1

60

8

360

11

560

11

560

An Cabhán

2

140

12

830

5

300

56

2,465

75

3,735

13

1,020

44

3,510

16

1,110

73

5,640

148

9,375

An Clár

2

140

13

905

5

300

75

3,318

95

4,663

43

3,430

153

12,183

29

2,010

225

17,623

320

22,286

Corcaigh

74

5,160

102

7,119

26

1,557

550

24,467

752

38,303

33

2,604

46

3,641

17

1,174

96

7,419

848

45,732

Dún na nGall

26

1,810

129

8,944

4

240

69

2,970

228

13,964

6

475

35

2,745

2

140

43

3,360

271

17,324

Ath Cliath

39

2,730

9

615

2

120

928

41,797

978

45,262

5

400

1

70

6

470

984

45,732

Gaillimh

16

1,110

72

5,005

16

960

91

4,060

195

11,135

30

2,392

233

18,605

7

3,947

320

24,944

515

36,079

Clarraidhe

16

1,110

7

485

5

299

149

6,629

177

8,523

346

27,605

279

22,265

50

3,470

675

53,340

852

61,863

Cill Dara

3

202

1

70

1

60

25

1,124

30

1,456

28

2,235

32

2,550

7

490

67

5,275

97

6,731

Cill Choinnigh

10

700

11

770

4

240

27

1,205

52

2,915

52

2,915

Laoighis

1

70

2

140

15

665

18

875

1

80

26

2,075

14

980

41

3,135

59

4,010

Liathdruim

5

340

39

2,619

4

240

55

2,370

103

5,569

14

1,105

59

4,665

9

585

82

6,355

185

11,924

Luimneach

14

980

29

1,160

5

300

170

7,774

218

10,214

58

4,634

28

2,230

7

489

93

7,353

311

17,567

Longphort

20

1,385

2

120

16

730

38

2,235

1

80

1

80

39

2,315

Lubhaidh

1

70

51

2,285

52

2,355

31

2,480

58

4,630

13

907

102

8,017

154

10,372

Muigheo

1

70

144

6,394

145

6,464

137

10,152

825

65,810

51

3,550

1,003

79,512

1,148

85,976

An Mhidhe

5

350

9

625

4

240

25

1,120

43

2,335

9

700

3

210

12

910

55

3,245

Muineacháin

14

955

4

230

29

1,280

47

2,465

9

720

234

18,665

42

1,940

285

21,325

332

23,790

Ua bhFáilghe

3

210

3

210

1

55

6

270

13

745

13

1,040

34

2,717

11

770

58

4,527

71

5,272

Roscomán

5

350

49

3,410

2

120

85

3,813

141

7,693

12

960

150

11,940

29

2,020

191

14,920

332

22,613

Sligeach

3

210

22

1,510

4

240

70

3,120

99

5,080

18

1,440

129

10,305

24

1,670

171

13,415

270

18,495

Tiobraid Árann Thuaidh

5

350

8

550

8

480

25

1,120

46

2,500

3

240

2

160

5

400

51

2,900

Tiobraid Árann Theas

1

70

4

280

27

1,196

32

1,546

20

1,600

13

1,037

4

280

37

2,917

69

4,463

Portláirge

6

420

2

140

1

60

32

1,406

41

2,026

1

80

1

80

42

2,106

Iar Mhidhe

4

280

16

1,110

6

360

10

450

36

2,200

4

320

17

1,355

11

770

32

2,445

68

4,645

Loch gCarman

54

3,708

19

1,316

6

360

42

1,876

121

7,260

121

7,260

Cill Mhanntáin

2

140

4

275

2

120

20

895

28

1,430

28

1,430

IOMLÁIN

298

20,720

598

40,568

118

7,061

2,800

125,159

3,814

193,508

815

65,012

2,407

191,868

397

26,582

3,619

283,462

7,433

476,970

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/36, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste— Baile Atha Cliath, méid tithe a bhí faighte ag an údarás áitiúil um an 31/3/36—3.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/3/36 fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932: (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas dob iníoctha ina dtaobh; agus cad is méid iomlán de sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Sclábhuighthe Talmhuigheachta

Mion-Fheirmeóíri

Iomlán

Méid Tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag

Méid Deóntas a bhí le níoc le

Méid Tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag

Méid Deóntas a bhí le níoc le

Méid Tithe

Méid Deóntas

£

£

£

Ceatharlach

8

320

32

1,245

40

1,565

Cabhán

8

288

184

6,897

192

7,185

Clár

12

452

121

4,775

133

5,227

Corcaigh

111

4,220

979

37,239

1,090

41,459

Dún na nGall

8

320

94

3,623

102

3,943

Baile Atha Cliath

10

390

7

278

17

668

Gaillimh

8

295

234

9,090

242

9,385

Ciarraidhe

35

1,375

196

7,521

231

8,896

Cill Dara

9

350

35

1,395

44

1,745

Cill Choinnigh

18

715

66

2,558

84

3,273

Liathdruim

2

80

141

5,533

143

5,613

Laoighis

17

631

119

4,619

136

5,250

Luimneach

29

1,135

88

3,449

117

4,584

Longphórt

2

80

178

6,531

180

6,611

Lubhaidh

129

4,964

815

31,296

944

36,260

Muigheó

18

700

301

11,823

319

12,523

An Mhidhe

36

1,366

152

5,778

188

7,144

Muineachán

7

280

351

15,269

358

15,549

Ó Fáilghe

12

461

101

3,932

113

4,393

Roscomán

4

160

168

6,791

172

6,951

Sligeach

4

160

106

4,213

110

4,373

Tiobraid Arann Thuaidh

8

305

63

2,449

71

2,754

Tiobraid Arann Theas

13

490

79

3,010

92

3,500

Portláirge

15

585

98

3,685

113

4,270

Iarmhidhe

12

480

48

1,860

60

2,340

Loch gCarman

19

703

86

3,276

105

3,979

Cill Mhanntáin

9

358

53

2,011

62

2,369

IOMLAN

563

21,663

4,895

190,146

5,458

211,809

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tithe a chríochnuíodh um an 31/3/36

Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36

Ceatharlach

96

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

26

An Cabhán

34

Muinchille

4

Inis

56

Cill Rúis

66

Cill Chaoidhe

20

4

Leitir Ceannainn

36

Beal Átha Seanaigh

53

Átha Cliath

1,244

177

Dún Laoghaire

339

5

Beann Éadar

17

Gaillimh

264

Baile Locha Riach

9

Béal Atha na Sluagh

41

Biorra

66

Luimneach

405

Longphort

10

Gránárd

32

Droichead Átha

363

1

Dún Dealgan

104

3

Baile Áth Fhirdiadh

57

Mainistir na Buaille

23

Sligeach

95

Aonach Urmhumhan

111

Teampall Mhór

50

Dúrlas Éile

183

Tiobraid Árann

45

Cluain Meala

130

Carraig-na-Súire

79

32

Caiseal Mumhan

66

1

Portláirge

194

Dún Garbháin

86

Áth Luain

101

10

Muillean Cearr

22

Loch gCarman

130

Inis Córthaidh

60

Ros Mhic Treóin

34

Bri Chualann

388

4

An t-Inbhear Mór

40

Cill Mhanntain

28

Corcaigh

507

Clanna Chaoilte

16

An Cóbh

30

Mainistir Fhear Muighe

41

Mágh Chromtha

20

Mágh Ealla

82

Eóchaill

20

Beanntraighe

8

8

Cill Áirne

46

Tráighlí

183

Nás-na-Ríogh

18

Baile Átha h-I

138

Calainn

20

Móinteach Mílic

42

6

Béal Átha'n Fheadha

177

Caisleán an Bharraigh

89

7

Cathair na Mart

73

10

An Uaimh

45

Ceannanus Mór

55

1

Baile Átha Thruim

40

Muineacháin

22

Cluain Eois

94

2

Béal Átha Beithe

10

Tulach Mhór

82

IOMLAN

7,140

271

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhíothas tar éis a leagadh i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/3/36 mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tithe a leagadh um an 31/3/36

Ceatharlach

105

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

30

Cabhán

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

10

Cill Chaoidhe

Leitir Ceannainn

19

Baile Atha Cliath

270

Dún Laoghaire

135

Beann Éadar

7

An Ghaillimh

35

Baile Locha Riabhach

4

Béal Ath' na Sluagh

19

Biorra

12

Luimneach

159

Baile Atha Fhirdiadh

38

Granárd

30

Droichead Atha

260

Dún Dealgan

101

Mágh Cromtha

3

Mágh Ealla

51

Eóchaill

21

Corcaigh

362

Clanna Caoilte

33

Mainistir Fhearmaighe

33

Cill Airne

47

Tráighlí

153

Baile Atha h-Í

138

Caisleán a' Bharraigh

15

An Uaimh

17

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Cluain Eóis

94

Béal Atha Beithe

9

Cill Choinnigh

132

Sligeach

95

Dúrlas Eile

183

Caiseal na Múmhan

50

Carraig na Súire

24

Cluain Meala

102

Tiobraid Arann

10

Muilleann Cearr

22

Port Láirge

137

Dún Garbhán

86

Atha Luain

61

Loch gCarman

73

Inis Corthaidh

47

Ross Mhic Treóin

15

Cill Mhanntáin

30

Brí Chualann

26

IOMLÁN

3,564

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san, agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tithe a chriochnuíodh um an 31/3/36

Méid tithe a chriochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Inis

4

3

Cill Chaoidhe

3

Béal Átha Seanaigh

27

Áth Cliath

2,329

72

Dún Laoghaire

64

Beann Éadair

19

Baile Brigin

34

Gaillimh

6

6

Baile Locha Riach

16

Luimneach

7

Droichead Átha

15

5

Dún Dealgan

166

9

Baile Ath Fhirdiadh

10

Mainistir na Buaille

1

1

Sligeach

193

Tiobraid Árann

9

Cluain Meala

56

Carraig-na-Suire

25

Portláirge

106

Áth Luain

10

Muileann Cearr

24

24

Loch gCarman

14

Innis Córthaidh

10

10

Ros Mhic Treoin

13

13

Cill Mhanntáin

10

Inbhear Mór

20

20

Corcaigh

139

28

An Cóbh

3

3

Mágh Ealla

19

Eochaill

28

28

Cill Áirne

27

Nás na Riogh

37

Móinteach Mílic

1

Portlaoighise

31

Béal Áth n Fheadha

104

16

Caisleán an Bharraigh

3

An Uaimh

42

Baile Áth Thruim

26

Muineacháin

20

7

Cluain Eois

24

4

Béal Átha Beithe

9

Lios Tuathail

104

104

Droichead Nua

24

Cill Coinnigh

142

142

Carraigh Mhacaire Rois

59

Caisleán na Mumhan

26

26

Éadan Doire

38

34

Liosmór

4

Ceann tSáile

8

Mainistir na Coran

26

Pasáiste

46

18

Sciobairín

20

Bun Crannaighe

30

Bun Dobhrain

12

AN T-IOMLÁN

4,315

573

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, cad iad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tithe a chriochnuíodh um an 31/3/36

Méid tithe a chriochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36

Ceatharlach

77

11

Cabhán

90

1

Clár

92

37

Corcaigh

138

3

Dún na nGall

77

24

Baile Áth Cliath

625

12

An Ghaillimh

101

82

Ciarraidhe

139

10

Cill Dara

298

36

Cill Choinnigh

103

Laoighis

227

19

Liathdruim

30

Luimneach

141

11

Longphort

115

44

Lubhaidh

368

2

Muigheo

60

23

An Mhidhe

244

6

Muineachán

57

3

O Fáilghe

283

25

Roscomán

182

Sligeach

90

4

Tiobraid Árann Thuaidh

555

26

Tiobraid Árann Theas

78

11

Port Láirge

353

31

Iarmhidhe

208

Loch gCarman

575

13

Cill Mhanntáin

531

73

IOMLÁN

5,837

507

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/3/36 fe Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932 agus 1934, ag daoine seachas udarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na deontas dob iníoctha le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leamas:

LIOMATÁISTE

Daoine Príomhaideacha

Cumainn Maitheasa Puiblí

IOMLÁN

Méid Tighthe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag

Méid Deóntas a h-íocadh um an 31-3-36 le

Méid Tighthe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag

Méid Deóntas a h-íocadh um an 31-3-36 le

Méid Tighthe

Méid Deóntas

£

£

£

Corcaigh

221

13,202

142

8,740

363

21,942

Baile Atha Cliath

2,633

146,000

898

49,575

3,531

195,575

Luimneach

186

10,325

12

600

198

10,925

Portláirge

13

698

13

698

An Uaimh

8

500

8

500

Ath Luain

23

1,350

23

1,350

Baile Áth h-Í

1

45

1

45

Béal Ath'n Fheadha

32

1,760

32

1,760

Béal Ath na Sluagh

7

440

7

440

Béal Tairbeirt

3

200

3

200

Brí Chualann

117

6,402

117

6,402

Bun Crannaighe

3

190

3

190

Bun Dóbhrain

1

45

1

45

Ceatharlach

15

940

15

940

Carraig Mhacaire Rois

2

100

2

100

Carraig na Súire

1

50

1

50

Caiseal

3

190

3

190

Caislean a' Bharraigh

35

1,967

9

630

44

2,597

Caislean Mhaghamnach

7

360

7

360

Cabhán

10

560

10

560

Clanna Caoilte

15

832

15

832

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

3

210

3

210

Droichead Atha

15

835

15

835

Dún Dealgan

36

2,150

26

1,820

62

3,970

Dún Garbhán

20

1,103

20

1,103

Dún Laoighaire

442

24,815

442

24,815

Innis

38

2,238

38

2,238

An Ghallimh

321

17,836

321

17,836

Granárd

1

60

1

60

Brí Chualainn

101

5,862

2

90

103

5,952

Cill Coinnigh

14

728

14

728

Cill Airne

18

935

18

935

Cill Rúis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanainn

2

110

2

110

Lios Tuathail

31

1,860

31

1,860

Longphort

5

240

5

240

Maghcromtha

2

109

2

109

Magh Ealla

4

184

4

184

Mainistir na Corann

1

60

1

60

Muineachan

8

535

8

535

Nás na Riogh

10

675

10

675

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mhic Treóin

8

405

8

405

Sciobairín

8

500

8

500

Sligeach

21

1,225

21

1,225

Teampall Mór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

29

1,500

29

1,500

Tiobraid Arann

13

730

13

730

Tráighlí

20

1,687

30

1,687

Tulach Mór

2

110

4

200

6

310

Cathair na Mart

11

528

11

528

Loch gCarmán

9

469

9

469

Cill Manntan

8

475

8

475

Eochaill

22

1,320

22

1,320

Ard Fhirdiadh

6

370

1

50

7

420

Baile Brigín

5

300

5

300

Béal Atha Seanaigh

3

150

3

150

Droichead na Banndan

24

1,519

24

1,519

Beanntraighe

7

429

7

429

Mainistir na Buaille

2

95

2

95

Droichead Nua

7

360

2

130

9

490

Fiodh Ard

7

410

7

410

Guaire

9

510

9

510

Cill Chaoidhe

11

690

3

200

14

890

Baile Locha Riach

3

170

2

90

5

260

Mointeach Milic

1

70

1

70

Muileann Cearr

9

530

9

530

Caisleán Nua

16

1,020

16

1,020

Port Láoighise

9

550

9

550

Rath Caola

1

60

1

60

Roscomán

2

100

3

190

5

290

Tuaim

64

3,825

8

560

72

4,385

AN T-IOMLÁN

4,801

£269,405

1,113

£62,935

5,914

£332,340