Committee on Finance. - Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Bill, 1936—Money Resolution.

I move:—

Go bhfuil sé oiriúnach a údarú go ndéanfaí, do réir forálacha Achta ar bith a rithfear sa tSiosón so chun Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 go 1936, do leasú agus do leathnú, méid iomlán na ndeontas atá le deonadh ag an Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí fé Alt 5 d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, mar a leasuítear é le hAcht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 1934, agus le hAcht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéiteacha) (Leasú), 1936, do mhéadú o shuim £2,100,000 (Dhá mhilleon agus céad míle punt) go dtí suim nach mó ná £2,800,000 (Dhá mhilleon agus ocht gcéad míle punt).

That it is expedient to authorise that pursuant to the provisions of any Act of the present Session to amend and extend the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932 to 1936, the aggregate amount of the grants to be made by the Minister for Local Government and Public Health under Section 5 of the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Act, 1932, as amended by the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act, 1934, and the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1936, shall be increased from a sum of £2,100,000 (Two million one hundred thousand pounds) to a sum not exceeding £2,800,000 (Two million eight hundred thousand pounds).

Question put and agreed to.
Resolution reported and agreed to.
Agreed to take the Committee Stage of the Bill now.